Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział budownictwa i architektury

Ogłoszono przez Józef Białuski | wersja archiwalna

Druki do pobrania

Od dnia 20 sierpnia 2015 r. obowiązują wzory dokumentów zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U.2015.1146).

 

 

Wzory wniosków i podań do pobrania poniżej

(druki również do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Budownictwa i Architektury – pokój nr 111).