Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Żarnowski | wersja archiwalna

Załatw sprawę

Dni i godziny przyjęć interesantów:

Czwartek w godzinach: 8.00 - 14.00

Zadania:
  1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów.
  2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
     
INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW
 
Wzory pism dla Konsumentów dotyczące umów zawartych do 24.12.2014 r., obowiązujące do 24.12.2016 r.
Wzór reklamacyjny dotyczący towarów
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
 
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) - ustawa
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) - ustawa
 
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) - ustawa
Vademecum konsumenta - Vademecum
Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców - Przepisy


Doradzamy wysyłać wszelkie pisma/przesyłki do przedsiębiorców listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Taka forma nadania nie jest wymagana, jednak w przypadku ewentualnego sporu z przedsiębiorcą bardziej zabezpiecza pozycję Konsumenta. Konsument powinien pamiętać, że w takiej sytuacji to właśnie on – kupujący, musi udowodnić, że złożył swoje oświadczenie woli przedsiębiorcy we właściwym terminie.
SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO KONSUMENCKIE

Dostawy energii i gazu

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii przy Urzędzie Regulacji Energetyki pomoże w przypadku problemów związanych z dostawa energii elektrycznej lub gazu.

www.ure.gov.pl - dział „Punkt informacyjny”
Telefon: 
(58) 350 71 01 (woj. warmińsko-mazurskie)
(22) 244 26 36


Usługi telekomunikacyjne i pocztowe

Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej udziela pomocy w sprawach usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

www.cik.uke.gov.pl
Telefon: 
(89) 533-35-22 (woj. warmińsko-mazurskie)
(22) 534 91 74
801 900 853


Usługi bankowe

Bankowy Arbitraż Konsumencki rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta (pozasądowe postępowanie rozjemcze)

www.zbp.pl - dział „Dla Klientów”
Telefon: 
(0-22) 48 68 400