Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Żarnowski

Załatw sprawę

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

  1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów.
  2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
     

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

 

Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi

Wzory pism dla Konsumentów dotyczące umów zawartych do 24.12.2014 r., obowiązujące do 24.12.2016 r.
Wzór reklamacyjny dotyczący towarów
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) - ustawa
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) - ustawa

 Wzory pism dla Konsumentów dotyczące umów zawartych od 25.12.2014 r.
Wzór reklamacyjny dotyczący towarów
Wzór reklamacyjny dotyczący usług
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) - ustawa

Vademecum konsumenta - Vademecum
Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców - PrzepisyDoradzamy wysyłać wszelkie pisma/przesyłki do przedsiębiorców listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Taka forma nadania nie jest wymagana, jednak w przypadku ewentualnego sporu z przedsiębiorcą bardziej zabezpiecza pozycję Konsumenta. Konsument powinien pamiętać, że w takiej sytuacji to właśnie on – kupujący, musi udowodnić, że złożył swoje oświadczenie woli przedsiębiorcy we właściwym terminie.

 

INNE PUNKTY PORADNICTWA

 

Regionalny Ośrodek Konsumencki w Olsztynie

ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

WWW.dlakonsumenta.pl, e-mail: biurodlakonsumenta@olsztyn.pl, Tel. 22-2909060, 605335404.

Porad udziela Koordynator Ośrodka P. Zenon Królik.

Godziny pracy Ośrodka w 2019 r.

 

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

poniedziałek

9-17

9-17

9-17

9-17

9-17

9-17

wtorek

9-17

9-18

9-18

9-17

9-19

9-18

środa

9-11

9-14.30

9-12.30

9-12.45

9-15.30

9-15.45

Nieczynne 11.11, 24.12, 25.12, 31.12.

Cotygodniowe porady w poniedziałkowej gazecie olsztyńskiej.

 

 

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO KONSUMENCKIE


Dostawy energii i gazu

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii przy Urzędzie Regulacji Energetyki pomoże w przypadku problemów związanych z dostawa energii elektrycznej lub gazu.

www.ure.gov.pl - dział „Punkt informacyjny”
Telefon: 
(58) 350 71 01 (woj. warmińsko-mazurskie)
(22) 244 26 36Usługi telekomunikacyjne i pocztowe

Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej udziela pomocy w sprawach usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

www.cik.uke.gov.pl
Telefon: 
(89) 533-35-22 (woj. warmińsko-mazurskie)
(22) 534 91 74
801 900 853Usługi bankowe

Bankowy Arbitraż Konsumencki rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta (pozasądowe postępowanie rozjemcze)

www.zbp.pl - dział „Dla Klientów”
Telefon: 
(0-22) 48 68 400