Wersja obowiązująca z dnia

Dotacje na zabytki w 2017 roku

Dotacje w 2017 roku

 na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków

 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego Nr OR.0710.16.2012 z dnia 25.10.2012 r.  do 30 marca 2017 r. można składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wnioski należy składać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego Nr OR.0710.16.2012 z dnia 25.10.2012 r. 

Miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pok. 206

Załącznik:

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego Nr OR.0710.16.2012 z dnia 25.10.2012 r. 

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2012/3342/akt.pdf