Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 

  1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 4.
  2. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Leśna 15.
  3. Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, ul. Poniatowskiego 3.
  4. Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wierzbickiego 3a.
  5. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ornecie, ul. Mickiewicza 1.

 

Załączniki