Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lidzbarski

W wyniku przeprowadzonych dnia 29.05.2017 r. konkursów na stanowisko dyrektora  szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Lidzbarski wyłoniono następujących kandydatów:

 

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim – Anna Krystyna Tkaczuk.
  2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim – Jacek Krzywdziński.
  3. Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim – Anna Teresa Wiatrak.
  4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim – Irena Sołkiewicz.
  5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ornecie – nie wyłoniono kandydata.