Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Lidzbarskiego za 2016 rok

Jan Dyba

Ireneusz Gołębiewski

Jan Harhaj

Jarosław Kogut

Marek Kuźniewski

Wojciech Lisowski

Brygida Małeć

Wojciech Michańczyk

Janusz Mucha

Aleksander Olechnowicz

Zenon Ramotowski

Robert Rozmysłowicz

Robert Sieclicki

Sierputowicz Leszek

Elżbieta Suchodolska

Karol Szczebiot

Artur Wajs