Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz udzielonych dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

WYKAZ

Udzielonych dotacji w roku 2017

 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Załączniki