Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok

Jan Dyba

Ireneusz Gołębiewski

Jan Harhaj

Jarosław Kogut

Marek Kuźniewski

Wojciech Lisowski

Brygida Małeć

Wojciech Michańczyk

Janusz Mucha

Aleksander Olechnowicz

Zenon Ramotowski

Robert Rozmysłowicz

Robert Sielicki

Leszek Sierputowicz

Elżbieta Suchodolska

Karol Szczebiot

Artur Wajs