Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ogloszenia_geo

Ogłoszono przez Robert Mucha

Informacja Nr 2/2018 Starosty Lidzbarskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasto Orneta

 

Informacja Nr 2/2018

Starosty Lidzbarskiego

 

z dnia 21 listopada 2018 r.

 

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

 

Starosta Lidzbarski informuje, że zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z  2017 r, poz. 2101 ze zm.)

projekt operatu opisowo-kartograficznego z wykonania modernizacji  ewidencji

gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Nr: 1, 2, 3, 4, 5

 na obszarze  jednostki ewidencyjnej miasto Orneta, powiat lidzbarski, województwo warmińsko – mazurskie staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

 

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w w/w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów Starosta Lidzbarski rozstrzygnie w drodze decyzji. Zarzuty wniesione po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji będą traktowane, jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

 

 

 

 

                                                                                                           Starosta Lidzbarski

 

                                                                                                               Jan Harhaj

 

Załączniki: