Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ogloszenia_geo

Ogłoszono przez Paulina Borek | wersja archiwalna

Informacja o wyniku przetargu

 

Lidzbark Warmiński, dnia  09.10.2020 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Starosta Lidzbarski podaje
do publicznej wiadomości na okres 7 dni, tj. od dnia 09.10.2020 r. do 15.10.2020 r. informację, że w dniu 9 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kotowie, gm. Lidzbark Warmiński, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kotowo jako działka nr 148/5 o pow. 0,5300 ha, KW OL1L/00031086/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Cena wywoławcza: 11 000 zł ( jedenaście  tysięcy  złotych).

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak.

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1.

 

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0.

 

Nabywca nieruchomości – przetarg nie wyłonił nabywcy nieruchomości z uwagi na brak chętnych.