Wersja archiwalna z dnia

Uczniowskie Kluby Sportowe działające na terenie powiatu lidzbarskiego

Informację sporządzono na podstawie danych dostępnych na dzień 30.10.2021 r. w Wydziale Oświaty, Kultury Promocji Starostwa.

 

Uczniowskie Kluby Sportowe

działające na terenie Powiatu Lidzbarskiego

 

Lp.

Nazwa i adres

uczniowskiego klubu sportowego

Cele działania

 


 

Uwagi

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BŁYSKAWICA”

siedziba:

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Lipowa 17

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkoły oraz uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMP”

siedziba:

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier; uczestniczenia w imprezach sportowych;

 

Wykreślony z ewidencji

 1.  

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

siedziba:

przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Rogóżu

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i realizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczestników do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

Wykreślony z ewidencji

 1.  

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WARMIA”

siedziba:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i realizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów w różnorodne formy aktywności ruchowej; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie różnorodnych form zawodnictwa sportowego; m.in.. podejmowanie działań na rozwoju dyscyplin sportowych jakimi są zapasy i tenis stołowy

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ŚWITEŹ”

siedziba:

Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM „Świteź”

Kłębowo 50

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; upowszechnianie sportu i turystyki kwalifikowanej jako form wypoczynku i rekreacji młodzieży

Wykreślony z ewidencji

 1.  

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W ORNECIE

siedziba:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 7

11-130 Orneta

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa

 

 1.  

SZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „TRAMP”

siedziba:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 7

11-130 Orneta

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JAGIELLONKA”

siedziba:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Krasickiego 4

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego uczestniczenie w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych

Wykreślony z ewidencji

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WARMIA”

siedziba:

przy Specjalnym Ośrodek Szkolno – Wychowawczym

ul. Szkolna 3

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; uczestnictwo w imprezach sportowych; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów ośrodka w celu wszechstronnego ich rozwoju - sprawności fizycznej i umysłowej; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

 

Wykreślony z ewidencji

 1.  

UCZNIOWSKI INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY

siedziba:

ul. Warmińska 11

11-130 Orneta

1.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, osób niepełnosprawnych; 2. angażowanie uczniów i osób niepełnosprawnych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze powiatu i poza nim; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i osób niepełnosprawnych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WARMIAK”

siedziba:

Gimnazjum Nr 2

ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ŻAK” LIDZBARK WARMIŃSKI

siedziba:

Klub Garnizonowy

ul. Ornecka 1

11-100 Lidzbark Warmiński

1. popularyzacja brydża sportowego 2. organizowanie turniejów brydżowych 3. popieranie rozwoju i organizowanie nauki gry 4. udział w rozgrywkach ligowych 5. organizowanie czasu wolnego członków

 

 1.  

MIĘDZYSZKOLNY LIDZBARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ATLAS”

siedziba:

Zespół Szkół Zawodowych

ul Orła Białego 5

11-100 Lidzbark Warmiński

1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej; 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży; 3. integrowanie środowiska uczniowskiego, rodziców i nauczycieli; 4. planowanie i organizowanie masowych imprez; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. prowadzenie sekcji sportowych: koszykówki, piłki siatkowej, lekkiej atletyki, zapasów, tenisa stołowego; 8. organizowanie zgrupowań i obozów sportowych dla szczególnie uzdolnionej sportowo młodzieży, itp.

Wykreślony z ewidencji

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ZDROWIE”

siedziba:

Gimnazjum Nr 1

ul. Szkolna 2a

11-100 Lidzbark Warmiński

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SEKCJA STRZELECKA STRZELEC

siedziba:

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

Wykreślony z ewidencji

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ZETESO” ORNETA

siedziba:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. 1 Maja 28

11-130 Orneta

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej uczniów; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczniów

 

 1.  

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TROPS”

siedziba:

Zespół Szkół w Lubominie

ul. Kopernika 4

11-135 Lubomino

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

 

 1.  

GMINNY LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DELTA”

siedziba:

Gimnazjum w Kiwitach 63

11-106 Kiwity

1. umożliwienie uprawiania sportu, w szczególności poprzez organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych; 2. prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu i rekreacji ruchowej; 3. kształtowanie użytecznych społecznie postaw droga szlachetnej rywalizacji sportowej; 4. propagowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie problemom uzależnień, 5. propagowanie rozwoju kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji ruchowej poprzez umożliwienie aktywnego uczestnictwa w różnorodnych formach rywalizacji, 6. wyszukiwanie, otaczanie opieka i promocje młodych talentów, 7. integrowanie społeczności lokalnej wokół działalności na rzecz zdrowia, rozwoju fizycznego, sportu oraz rekreacji ruchowej.

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TIE – BREAK”

siedziba:

ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych, w turniejach tenisa stołowego; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie turniejów tenisa i popularyzacja tej dyscypliny sportowej wśród dzieci i młodzieży; 6. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BYSTRY” W ORNECIE

siedziba:

Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie

ul. Maja 20

11-130 Orneta

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych, w turniejach tenisa stołowego; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

Wykreślony z ewidencji

 1.  

GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” KIWITY

siedziba:

Zespół Szkół w Kiwitach

Kiwity 63A

11-106 Kiwity

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły (...); 2. umożliwienie uprawiania sportu w szczególności poprzez organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych; itd. § 6 ze statutu

 

 1.  

 

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

"KAROL" PRZY SP KRASZEWO

siedziba:

Szkoła Podstawowa w Kraszewie,

Kraszewo 2,

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

 

 

1.inicjowanie ,wspieranie i organizowanie działalności sportowej

2.angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej , gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

3.organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

4.wykonywanie zadań wynikających z upowszechniania kultury fizycznej i sportu

5.popularyzowanie zasad czystej gry „FAIR PLAY”

6.rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży

7.przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej

8.ochrona i promocja zdrowia poprzez sport

9.rehabilitacja wad postawy wśród dzieci i młodzieży, również dzieci i młodzieży z wadami wrodzonymi, poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych zdarzeniach

10.promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu

11.podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania

12.działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między klubami sportowymi, stowarzyszeniami, instytucjami oświatowymi, w tym zagranicznymi

13.upowszechnianie ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego w sporcie

 

 1.  

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

KŁOBUK”

LIDZBARK WARMIŃSKI

siedziba:

ul. Wierzbickiego 3A

11-100 Lidzbark Warmiński

m.in.

1. kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i powiatu, 2.uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim, 3.uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu (...),

4.prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych, (...)

- lekkoatletyka

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

PIORUN ORNETA”

siedziba:

ul. 1 Maja 20

11-130 Orneta

a. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej, b. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu, szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,

c. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie poprzez kulturę fizyczna i sport, d. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania,

(…) dyscyplina sportowa: boks.

 

Sporządziła:

Marlena Andrukajtis