Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku

Ogłoszenie wyników konkursu ofert