Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
41Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-092018-04-18Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu od 2 maja 2018r. do 31 grudnia 2018r.Archiwum
42Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-202018-04-30Dostawa i montaż 28 szt. okien w budynku bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych ul. Wierzbickiego 3B w Lidzbarku WarmińskimArchiwum
43Nieograniczony2018-09-132018-09-25Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych z podziałem na dwie częściArchiwum
44Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-05-112018-06-01Zapytanie ofertowe na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. Archiwum
45Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-07-032017-07-10Przyrodniczy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”Archiwum
46Nieograniczony2018-06-192018-06-28Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Lidzbarskiego oraz 11 jednostek organizacyjnych Archiwum
47Nieograniczony2018-06-132018-06-29„Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 2+100 oraz w miejscowości Krzykały“.Archiwum
48Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-06-282018-07-06Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wierzbickiego 3B”.Archiwum
49Nieograniczony2018-07-102018-07-25„Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 1+580 oraz w miejscowości Krzykały“Archiwum
50Nieograniczony2018-08-012018-08-20Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lidzbarskiego w związku z realizacją w 2018 roku inwestycji prowadzonych przez powiat i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańArchiwum
Strona 5 z 7