Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
logo bip gov
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

#Data ogłoszeniaTytułNumer zamówieniaStatus
 
129-11-2016Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją dla działek położonych w Lidzbarku WarmińskimArchiwum
219-12-2016„Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom w Ornecie ul. Dworcowa 8” Archiwum
321-12-2016REMONT DP 1533N NA ODCINKU BLANKI-KŁĘBOWO ORAZ DP 1968N371419Archiwum
403-01-2017WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU LIDZBARSKIEGO z podziałem na 5 zadańPŚZ.272.1.2017Archiwum
520-01-2017Plan zamówień publicznych Powiatu Lidzbarskiego na 2017 r.Aktualne
625-01-2017Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB), utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko-mazurskiego” GKK.6641.5.2017.KNArchiwum
722-03-2017„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DP 1533N NA ODCINKU BLANKI-KŁĘBOWO“, PSZ.272.4.2017Archiwum
807-04-2017 „WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DP 1533N NA ODCINKU BLANKI-KŁĘBOWO“PŚZ.272.5.2017W trakcie
904-05-2017Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu lidzbarskiego.Archiwum
1015-05-2017„REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”PŚZ.272.3.2017Archiwum
1119-05-2017Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”Archiwum
1201-06-2017„PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM“PŚZ.272.6.2017Archiwum
1302-06-2017Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”PŚZ.2601.10.2017Archiwum
1402-06-2017Przyrodniczy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”PŚZ.2601.11.2017W trakcie
1502-06-2017„Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla miasta Lidzbark Warmiński i miasta Orneta położonych na terenie powiatu lidzbarskiego”.GKK.6641.9.2017.KNArchiwum
1621-06-2017„PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM“PŚZ.272.7.2017Archiwum
1703-07-2017Przyrodniczy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”Archiwum
1812-07-2017„Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wierzbickiego 3B" PŚZ.272.8.2017Archiwum
1917-07-2017Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie pozostałej (niezeskanowanej) części zasobu oraz włączenie go do systemu Ośrodek dla gminy Lubomino oraz dla gminy Kiwity powiat lidzbarski.GKK.6641.13.2017.KNArchiwum
2025-07-2017Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA BURSY NA PRACOWNIE ORAZ WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY UL. WIERZBICKIEGO 3B”PŚZ.2601.16.2017Archiwum
Wyświetlone 1-20 z 63 rekordów.