Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
logo bip gov
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

#Data ogłoszeniaTytułNumer zamówieniaStatus
 
129-11-2016Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją dla działek położonych w Lidzbarku WarmińskimArchiwum
204-05-2017Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu lidzbarskiego.Archiwum
320-01-2017Plan zamówień publicznych Powiatu Lidzbarskiego na 2017 r.Aktualne
426-07-2017Plan zamówień publicznych Powiatu Lidzbarskiego 2017 r.Aktualne
519-05-2017Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”Archiwum
603-07-2017Przyrodniczy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”Archiwum
711-05-2018Zapytanie ofertowe na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. Archiwum
819-12-2016„Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom w Ornecie ul. Dworcowa 8” Archiwum
914-02-2019Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontu pomieszczeń bursy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim1Archiwum
1021-12-2016REMONT DP 1533N NA ODCINKU BLANKI-KŁĘBOWO ORAZ DP 1968N371419Archiwum
1117-07-2017Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie pozostałej (niezeskanowanej) części zasobu oraz włączenie go do systemu Ośrodek dla gminy Lubomino oraz dla gminy Kiwity powiat lidzbarski.GKK.6641.13.2017.KNArchiwum
1206-09-2017Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie pozostałej (niezeskanowanej) części zasobu oraz włączenie go do systemu Ośrodek dla gminy Orneta powiat lidzbarski.GKK.6641.14.2017.KNArchiwum
1325-01-2017Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB), utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko-mazurskiego” GKK.6641.5.2017.KNArchiwum
1402-06-2017„Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla miasta Lidzbark Warmiński i miasta Orneta położonych na terenie powiatu lidzbarskiego”.GKK.6641.9.2017.KNArchiwum
1509-04-2018Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu od 2 maja 2018r. do 31 grudnia 2018r.KmiT.5410.ZT.15.2018.HJArchiwum
1621-09-2018Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu w ciągu 2019 roku.KmiT.5410.ZT.52.2018.HJArchiwum
1730-10-2017Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu w ciągu 2018 roku.KmiT.5410.ZT.58.2017.HJArchiwum
1826-09-2018Usuwanie pojazdów z dróg w okresie od 13.12.2018 do 13.12.2022KmiT.7135.11.2018.KPArchiwum
1902-06-2017Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”PŚZ.2601.10.2017Archiwum
2020-04-2018Dostawa i montaż 28 szt. okien w budynku bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych ul. Wierzbickiego 3B w Lidzbarku WarmińskimPŚZ.2601.10.2018Archiwum
Wyświetlone 1-20 z 63 rekordów.