Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Inne2017-01-20(brak wartości)Plan zamówień publicznych Powiatu Lidzbarskiego na 2017 r.Aktualne
2Inne2017-07-26(brak wartości)Plan zamówień publicznych Powiatu Lidzbarskiego 2017 r.Aktualne
3Inne2017-05-042017-05-12Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu lidzbarskiego.Archiwum
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-01-252017-02-03Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB), utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko-mazurskiego” Archiwum
5Nieograniczony2017-01-032017-01-11WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU LIDZBARSKIEGO z podziałem na 5 zadańArchiwum
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-06-022017-06-12„Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla miasta Lidzbark Warmiński i miasta Orneta położonych na terenie powiatu lidzbarskiego”.Archiwum
7Nieograniczony2018-11-132018-11-27Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnychArchiwum
8Nieograniczony2017-06-012017-06-19„PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM“Archiwum
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-05-192017-05-26Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”Archiwum
10Nieograniczony2017-05-152017-05-30„REWALORYZACJA I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POŁUDNIOWEJ STRONY DOLINY RZEKI ŁYNY (OCHK) W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, POPRZEZ KANALIZACJĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”Archiwum
Strona 1 z 7