Wersja nieobowiązująca z dnia

Wicestarosta

Wicestarosta Lidzbarski - Jarosław Kogut

Telefon: 767-79-00