Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 

ul. Wyszyńskiego 37  

11-100 Lidzbark Warmiński

Tel.: 089 767-79-00

Fax: 089 767-79-03 

 Adres e-mail: sekretariat@powiatlidzbarski.pl 

 Rachunek bankowy: BANK BGŻ 22 2030 0045 1110 0000 0237 5530

 Wpłaty za użytkowanie wieczyste: BANK BGŻ 85 2030 0045 1110 0000 0237 5560

Filia Starostwa Powiatowego w Ornecie

ul. Dworcowa 4

11-130 Orneta

Fax: 55 242 11 81

Dni i godziny otwarcia urzędu od 1 kwietnia 2017r.:

Lidzbark Warmiński:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek, środa, piątek: 7:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 16:00

 

Kasa:
poniedziałek: 7:30 - 15:00
wtorek, środa, piątek: 7:00 - 14:30
czwartek 8:00 - 15:30


Orneta:
Wydział Komunikacji i Transportu:
poniedziałek: 7:30 - 14:30
wtorek, środa, piątek: 7:00 - 14:00
czwartek 8:00 - 15:00

Wydział Budownictwa i Architektury:
wtorek: 9:00 - 14:00

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Dowolny inny moduł

 

Dowolny inny moduł