Wersja obowiązująca z dnia

Jednostki Organizacyjne

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
  ul. Dworcowa 4, 11-130 Orneta 
  tel./fax (055) 242-43-58, (055) 242-43-59
  e-mail: pcpr@powiatlidzbarski.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: pcprorneta.pl
   
 2. Powiatowy Urząd Pracy 
  ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel./fax (089) 767-35-66, tel. 767-33-39 
  e-mail: sekretariat@puplidzbark.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: lidzbarkwarminski.praca.gov.pl
   
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel./fax (089) 767-51-41, tel. 767-15-35 
  e-mail: sekretariat@zsolw.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: www.lo-lidzbark.edupage.org

 

        4. Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim 
            ul. Orła Białego 5, 11-100 Lidzbark Warmiński 
            tel. (089) 767-25-59, fax 767-29-65 
            e-mail: zszlwbiuro@wp.pl
            WWW: www.zsz-lw.edu.pl

 

        5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie 
            ul. 1-go Maja 28, 11-130 Orneta 
            tel. (055) 242-11-09, fax 242-11-71 
            e-mail: zso.orneta@op.pl
            BIP: BIP jednostki
            WWW: zsoorneta.szkolnastrona.pl
 

      6.  Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie 
           ul. 1-go Maja 20, 11-130 Orneta 
           tel./fax (055) 242-13-61 
           e-mail: zsz.orneta@wp.pl
           BIP: BIP jednostki
           WWW: www.zsz-orneta.edu.pl

       7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim 
           ul. Szkolna 3, 11-100 Lidzbark Warmiński 
           tel./fax (089) 767-25-85, 767-51-91
           e-mail: lidzbarksosw@poczta.onet.pl
          

      8.  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim 
           ul. Leśna 15, 11-100 Lidzbark Warmiński 
           tel./fax (089) 767-05-31, 767-27-94 
           e-mail: mow.lw@wp.pl
           BIP: BIP jednostki
           WWW: www.mow.lw.szkolnastrona.pl
 

      9.  Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim 
           ul. Poniatowskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński 
           tel./fax (089) 767-31-47
           e-mail: biuro@mdklw.pl 
           WWW: www.mdklw.pl

    10.  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim 
           ul. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński 
           tel. 453 030 858
           e-mail: pppplw@poczta.onet.pl 
           BIP: BIP jednostki
           WWW: www.poradnia-psychologiczna.warmia.info
 

     11.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie 
            ul. Dworcowa 8/4, 11-130 Orneta 
            tel./fax (055) 242-13-92 
            e-mail: ppporneta@tlen.pl 
            BIP: BIP jednostki
            WWW: ppporneta.szkolnastrona.pl
 

     12.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim 
            ul. Kard. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński 
            tel. (089) 767-22-71, 767-25-61 
            e-mail: sekretariat@zozlw.pl
            BIP: BIP jednostki
            WWW: www.zozlw.pl
 

      13. Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim 
            ul. Leśna 17, 11-100 Lidzbark Warmiński 
            tel. (089) 767-00-10, fax 767-00-10 
            e-mail: sekretariat@zdplw.pl
            BIP: BIP jednostki
            WWW: www.zdplw.pl 
 

     14.  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim 
            ul. Wierzbickiego 3a 11-100 Lidzbark Warmiński 
            tel. (0-89) 767-01-30, kom. 530 244 476
            e-mail: psds@poczta.onet.pl 
            BIP: BIP jednostki
            WWW: www.lidzbarkwarminski.naszsds.pl