Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy Wydziału:
 

Naczelnik Wydziału

Paulina Borek
telefon - (89) 767 7950
telefon kom - 667 678 073

pokój 105

 

       Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Robert Mucha
telefon - (89) 767 7949
pokój 103 A

 

          Inspektor ds. prowadzenia baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie

oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Beata Nikorowska

telefon - (89) 767 7910
pokój 103


Inspektor  ds. prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Anita Matuszewska
telefon - (89) 767 7911
pokój 103

 

Inspektor ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dorota Umecka
telefon - (89) 767 7953
pokój 105 A

 

Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

Martyna Maczyta
telefon - (89) 767 7952 
pokój 101

 

Inspektor ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Magda Soból
telefon - (89) 767 7968
pokój 105 A

 

Młodszy Referent ds. technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Karolina Ochman
telefon - (89) 767 7968
pokój 105 A