Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Ogłoszono przez Zofia Mickiewicz

Uczniowskie Kluby Sportowe działające na terenie Powiatu Lidzbarskiego

Informację sporządzono na podstawie danych dostępnych na dzień 15.06.2020 r. w Wydziale Oświaty, Kultury Promocji Starostwa.

 

Uczniowskie Kluby Sportowe

 działające na terenie Powiatu Lidzbarskiego

 

Lp.

Nazwa i adres

uczniowskiego klubu sportowego

Cele działania

 

Uwagi

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BŁYSKAWICA”

siedziba:

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Lipowa 17

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkoły oraz uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMP”

siedziba:

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier; uczestniczenia w imprezach sportowych;

 

Wykreślony z ewidencji

 1.  

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

siedziba:

przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Rogóżu

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i realizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczestników do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

Wykreślony z ewidencji

 1.  

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WARMIA”

siedziba:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i realizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów w różnorodne formy aktywności ruchowej; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie różnorodnych form zawodnictwa sportowego; m.in.. podejmowanie działań na rozwoju dyscyplin sportowych jakimi są zapasy i tenis stołowy

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ŚWITEŹ”

siedziba:

Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM „Świteź”

Kłębowo 50

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; upowszechnianie sportu i turystyki kwalifikowanej jako form wypoczynku i rekreacji młodzieży

Wykreślony z ewidencji

 1.  

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W ORNECIE

siedziba:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 7

11-130 Orneta

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa

 

 1.  

SZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „TRAMP”

siedziba:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 7

11-130 Orneta

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JAGIELLONKA”

siedziba:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Krasickiego 4

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; uczestniczenie w imprezach sportowych; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego uczestniczenie w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych

Wykreślony z ewidencji

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WARMIA”

siedziba:

przy Specjalnym Ośrodek Szkolno – Wychowawczym

ul. Szkolna 3

11-100 Lidzbark Warmiński

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; uczestnictwo w imprezach sportowych; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów ośrodka w celu wszechstronnego ich rozwoju - sprawności fizycznej i umysłowej; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

 

Wykreślony z ewidencji

 1.  

UCZNIOWSKI INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY

siedziba:

ul. Warmińska 11

11-130 Orneta

1.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, osób niepełnosprawnych; 2. angażowanie uczniów i osób niepełnosprawnych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze powiatu i poza nim; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i osób niepełnosprawnych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WARMIAK”

siedziba:

Gimnazjum Nr 2

ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ŻAK” LIDZBARK WARMIŃSKI

siedziba:

Klub Garnizonowy

ul. Ornecka 1

11-100 Lidzbark Warmiński

1. popularyzacja brydża sportowego 2. organizowanie turniejów brydżowych 3. popieranie rozwoju i organizowanie nauki gry 4. udział w rozgrywkach ligowych 5. organizowanie czasu wolnego członków

 

 1.  

MIĘDZYSZKOLNY LIDZBARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ATLAS”

siedziba:

Zespół Szkół Zawodowych

ul Orła Białego 5

11-100 Lidzbark Warmiński

1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej; 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży; 3. integrowanie środowiska uczniowskiego, rodziców i nauczycieli; 4. planowanie i organizowanie masowych imprez; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. prowadzenie sekcji sportowych: koszykówki, piłki siatkowej, lekkiej atletyki, zapasów, tenisa stołowego; 8. organizowanie zgrupowań i obozów sportowych dla szczególnie uzdolnionej sportowo młodzieży, itp.

Wykreślony z ewidencji

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ZDROWIE”

siedziba:

Gimnazjum Nr 1

ul. Szkolna  2a

11-100 Lidzbark Warmiński

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SEKCJA STRZELECKA STRZELEC

siedziba:

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

Wykreślony z ewidencji

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ZETESO” ORNETA

siedziba:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. 1 Maja 28

11-130 Orneta

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej uczniów; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczniów

 

 1.  

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TROPS”

siedziba:

Gimnazjum w Lubominie

ul. Kopernika 4a

11-135 Lubomino

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

 

 1.  

GMINNY LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DELTA”

siedziba:

Gimnazjum w Kiwitach 63

11-106 Kiwity

1. umożliwienie uprawiania sportu, w szczególności poprzez organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych; 2. prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu i rekreacji ruchowej; 3. kształtowanie użytecznych społecznie postaw droga szlachetnej rywalizacji sportowej; 4. propagowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie problemom uzależnień, 5. propagowanie rozwoju kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji ruchowej poprzez umożliwienie aktywnego uczestnictwa w różnorodnych formach rywalizacji, 6. wyszukiwanie, otaczanie opieka i promocje młodych talentów, 7. integrowanie społeczności lokalnej wokół działalności na rzecz zdrowia, rozwoju fizycznego, sportu oraz rekreacji ruchowej.

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TIE – BREAK”

siedziba:

ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych, w turniejach tenisa stołowego; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie turniejów tenisa i popularyzacja tej dyscypliny sportowej wśród dzieci i młodzieży; 6. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BYSTRY” W ORNECIE

siedziba:

Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie

ul.  Maja 20

11-130 Orneta

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw; 3. uczestniczenie w imprezach sportowych, w turniejach tenisa stołowego; 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły; 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

Wykreślony z ewidencji

 1.  

GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” KIWITY

siedziba:

Zespół Szkół w Kiwitach

Kiwity 63A

11-106 Kiwity

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły (...); 2. umożliwienie uprawiania sportu w szczególności poprzez organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych; itd. § 6 ze statutu

 

 1.  

 

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

"KAROL" PRZY SP KRASZEWO        

siedziba:

Szkoła Podstawowa w Kraszewie,

Kraszewo 2,

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

 

 

1.inicjowanie  ,wspieranie i organizowanie działalności sportowej

2.angażowanie dzieci i młodzieży  do różnorodnych form aktywności ruchowej , gier i zabaw dostosowanych do  wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

3.organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

4.wykonywanie zadań wynikających z upowszechniania kultury fizycznej i sportu

5.popularyzowanie zasad czystej gry „FAIR PLAY”

6.rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży

7.przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej

8.ochrona i promocja zdrowia poprzez sport

9.rehabilitacja wad postawy wśród dzieci i młodzieży, również dzieci i młodzieży z wadami wrodzonymi, poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych zdarzeniach

10.promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu

11.podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania

12.działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między klubami sportowymi, stowarzyszeniami, instytucjami oświatowymi, w tym zagranicznymi

13.upowszechnianie ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego w sporcie

 

 1.  

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

 „KŁOBUK”

LIDZBARK WARMIŃSKI

siedziba:

ul. Wierzbickiego 3A

11-100 Lidzbark Warmiński

m.in.:                                                                 

1. kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i powiatu,                                                   2.uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim,                                                               3.uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu (...),                                    

4.prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych, (...)

- lekkoatletyka

 

 1.  

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

 „PIORUN ORNETA”

siedziba:

ul. 1 Maja 20

11-130 Orneta

a. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej,                                      b. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu, szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,                     

c. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie poprzez kulturę fizyczna i sport,                     d. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania,                                         

(…)                                                                   dyscyplina sportowa: boks.

 

Sporządziła na 15.06.2020r.:

Marlena Andrukajtis