Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Żarnowski

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania i opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji

 

            Informacje udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim mogą być ponownie wykorzystywane bez ponoszenia opłaty pod następującymi warunkami:

  1. zostanie podana strona http://bip.splidzbark.warmia.mazury.pl/ jako źródło informacji,
  2. zostanie podana data wytworzenia i pozyskania informacji,
  3. zostanie podana informacja o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Informacje nieudostępnione w BIP i na stronie www.powiatlidzbarski.pl  mogą być przekazane do ponownego wykorzystywania na wniosek.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji przekazywanej na wniosek oraz wysokość opłaty za ponowne wykorzystanie informacji będą każdorazowo ustalane w ofercie.

Przy ustalaniu opłaty będą brane pod uwagę koszty przygotowania (koszty rzeczowe nośnika informacji, koszt kopiowania, koszt pracy pracownika) i przekazania informacji w sposób i formie określonych we wniosku. W przypadku nietypowych wniosków będą brane pod uwagę inne czynniki mające istotny wpływ na koszty lub czas przygotowania informacji w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne

 

Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki lub wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy, w terminie 14 dni od otrzymania oferty.

W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej wyrażenie zgody na ponowne wykorzystywanie informacji, wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Lidzbarskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Powiat Lidzbarski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Powiatowi.

Powiat Lidzbarski nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetwarzania informacji przekazanej do ponownego wykorzystywania.

 

Wyłączne prawo do korzystania z informacji

 

Powiat Lidzbarski nie zawarł żadnej umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego