Wykaz zbiorów

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
Rejestr zbiorów danych osobowych
Wersja z dnia

Wykaz zbiorów

Wykaz zbiorów danych osobowych

 

1

Ewidencja gruntów i budynków i zasób geodezyjny

2

użytkowanie wieczyste

3

umowy najmu, dzierżawy, użyczenia

4

KIEROWCA dane źródłowe

5

POJAZD dane źródłowe

6

Uprawnienia diagnostów

7

Uprawnienia przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe

8

Karty parkingowe

9

Usuwanie pojazdów z dróg publicznych

10

ewidencja wykładowców i instruktorów nauki jazdy

11

Rejestr ośrodków szkolenia kierowców

12

ewidencja kart rowerowych i motorowerowych

13

Pozwolenia na budowę

14

Ewidencja zgłoszeń robót budowlanych

15

rejestr dzienników budowy

16

ewidencja zaświadczeń o samodzielności lokali

17

Rejestr skarg i wniosków

18

Zmiana imion i nazwisk

19

Zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa

20

Dziennik korespondencyjny

21

Oświadczenia majątkowe

22

Orzekanie w sprawach wojskowych

23

Konsumenci

24

akta osobowe pracowników

25

kandydaci do pracy

26

rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

27

baza radnych

28

ewidencja uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych

29

wnioskowanie o odznaczenia lub ordery

30

świadczeniobiorcy ZFŚS

31

Rejestr decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji użytków rolnych

32

Ewidencja pozwoleń wodnoprawnych

33

Rejestr zwierząt egzotycznych

34

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

35

Rejestr kart wędkarskich i kart łowiectwa pdwodnego

36

Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

37

wykaz społecznych strażników rybackich

38

ewidencja właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

39

Zaświadczenia czy działka jest objęta UPUL lub decyzją, o któej mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

40

Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i warunkach zabudowy

41

Ewidencja pozwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców

42

ewidencja decyzji wydawanych na podstawie prawo geologiczne i górnicze

43

ewidencja pozwoleń na gospodarowanie odpadami

44

ewidencja pozwoleń emisyjnych

45

Baza danych SIO - dowody źródłowe

46

pracownicy oświaty

47

nagrody i stypendia sportowe i twórcze

48

ewidencja szkół i placówek niepublicznych

49

stypendia uczniowskie

50

kierowanie do MOW i SOSW

51

ochrona zabytków

52

ewidencja klubów sportowych

53

ewidencja rzeczy znalezionych

54

ewidencja kontrahentów  Powiatu i Skarbu Państwa

55

Kadry i płace

56

Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów

57

Udzielanie zamówień publicznych

58

Wybory samorządowe

59

KREPTD