Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Załatw spr. wydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami

Ogłoszono przez Adam Mergalski

SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Informuję, że bezpośrednia obsługa klienta w Wydziale odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Paulina Borek (89) 767 7950

Robert Mucha (89) 767 7949

Anita Matuszewska (89) 767 7911

Beata Nikorowska (89) 767 7910

Martyna Maczyta (89) 767 7953

Ryszard Kowalczyk (89) 767 7952

Tadeusz Tajgreber (89) 767 7968

Leon Suchodolski - (89) 767 7968

 

ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU PRZEZ GEOPORTAL

Geoportal Powiatu Lidzbarskiego  - umożliwia dostęp do danych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w trybie publicznym oraz w trybie chronionym.

Instrukcje obsługi portalu dostępne na stronie:

 

https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje

 

 

 1. Wydawanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków, (Formularz EGiB)
 1. Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Formularz P z załącznikami P1-P8)
 1. Udostępnienie materiałów z zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości, (Formularz P z załącznikiem P4)
 1. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, (WNIOSEK GKK-W-7/7)

Informacja do władających sieciami w sprawie elektronicznych narad koordynacyjnych

 

Podmioty uczestniczące w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Projektanci, Inwestorzy (wszyscy)

 

            Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje, iż z dniem 01.08.2020 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy – link do serwisu to https://powiatlidzbarski.geoportal2.pl. Dostęp do serwisu możliwy jest także ze strony http://www.powiatlidzbarski.pl oraz https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/.

Dostęp do wymienionej funkcjonalności następuje na wniosek zainteresowanej strony oraz po podpisaniu ze Starostą Powiatu Lidzbarskiego umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego.
Po podpisaniu umowy, Władający sieciami oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej, otrzymają login oraz hasło dostępu, uprawniające do uczestnictwa w naradach.

Dodatkowo proszę, aby władający sieciami do upoważnień jakie udzielają Projektantom dołączali wykaz projektów, do których udzielono upoważnienia. Jest to warunkiem umożliwienia projektantowi dostępu do danych z operatu ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną.

Jednocześnie informuję, iż wdrożony został również system informatyczny umożliwiający składanie przez projektantów wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy https://powiatlidzbarski.geoportal2.pl

Do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć:

1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki) w formacie PDF.

2. Przebieg jedynie projektowanej/-ych sieci w formacie .dxf, umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych prze Starostę Powiatu Lidzbarskiego.

3. Dodatkowe warunki i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta
do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (WNIOSEK GKK-W-1/4),
 1. Sprzedaż gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego, (WNIOSEK GKK-W-2/3)
 1. Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, (WNIOSEK GKK-W-3/3)
 1. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Lidzbarskiego,
 1. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych, formularz: ZG   lub    formularz:  ZK,
 1. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych lub kartograficznych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, formularz Zawiadomienie o wykonaniu prac,
 1.  Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, (WNIOSEK o uwierzytelnienie dok geod-kart)
 1.  Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków  (WNIOSEK GKK-W-11_5)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu;

          Załącznik: RODO-informacja nr 1

 • najem, dzierżawa, użyczenie

          Załącznik:  RODO-informacja nr 2 

 • prowadzenie i udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencja gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

          Załącznik: RODO-informacja nr 3

Załączniki: