Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Załatw spr. wydział budownictwa i architektury

Ogłoszono przez Józef Białuski

BiA Sprawy załatwiane przez Wydział Budownictwa i Architektury

Informuję, iż obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z pracownikiem.

 

Wykaz telefonów:

Marta Cichy – Naczelnik: 897677961

Beata Błażek – Inspektor:  897677962

Małgorzata Liszkowska – Podinspektor: 897677960

Daria Werkowska- Podinspektor: 897677962

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)  - pobierz druk wniosku
 2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)  - pobierz druk zgłoszenia
 3. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - pobierz druk wniosku.
  Do wniosku należy dołączyć zgodę dotychczasowego inwestora: - pobierz druk zgody
 4. Zgłoszenie budowy (robót budowlanych)  - pobierz druk zgłoszenia
 5. Zgłoszenie rozbiórki  - pobierz druk zgłoszenia
 6. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania - pobierz druk zgłoszenia
 7. Zaświadczenie o samodzielności lokalu - - plik do pobrania
 8. Rejestracja dziennika budowy - plik do pobrania
 9. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa odwołania od decyzji - plik do pobrania

Do powyższych wniosków i zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)  - pobierz oświadczenie

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)  - pobierz druk

Druki można pobrać również w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa i Architektury
- pokój nr 111.

UWAGA:

Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. drugiego inwestora czy pełnomocnika, zostało przewidziane w druku informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).