Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Finansowy

PRACOWNICY WYDZIAŁU


Naczelnik Wydziału Finansowego -Główna Księgowa Starostwa

Małgorzata Wójcik 
Telefon: 767-79-41 
pokój nr 207


Inspektor ds. księgowych

Elżbieta Rodziewicz-Sarzała
Telefon: 767-79-20
pokój nr 208


Inspektor  ds. płac

Joanna Piwnicka
Telefon: 767-79-18
pokój nr 208


Inspektor  - kasjer

Aneta Teśman - Mielnik
Telefon: 767-79-63 
pokój nr 119


Inspektor ds. inwestycji i obsługi dochodów Skarbu Państwa

Magdalena Szostak
Telefon: 767-79-21
pokój nr 208


Inspektor ds. obsługi jednostek budżetowych

Marta Dworzańska
Telefon: 767-79-18
pokój nr 208