Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Komunikacji i Transportu

PRACOWNICY WYDZIAŁU

 

Naczelnik Wydziału

Halina Jaworska
Telefon: (89) 767 79 56 lub Telefon/fax: (89) 767 79 54 , km. 667 677 889
pokój 107

Inspektor ds. uprawnień do kierowania pojazdami w Lidzbarku Warmińskim

Danuta Onufryjuk
Telefon: (89) 767 79 58
pokój 109

Inspektor ds uprawnień do kierowania pojazdami 

Bogumiła Przyjacielska
Telefon: (89) 767 79 58
pokój 109

Inspektor ds. rejestracji pojazdów w Lidzbarku Warmińskim

Elżbieta Wolańska
Telefon: (89) 767 79 14
pokój 106 A

Inspektor ds. rejestracji pojazdów w Lidzbarku Warmińskim

Maciej Wąsowicz
Telefon: (89) 767 79 55
pokój 106 A

Inspektor ds. rejestracji pojazdów  i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Lidzbarku Warmińskim

Kamil Typa
Telefon: (89) 767 79 55
pokój 106 A

Inspektor ds. rejestracji pojazdów  (Filia w Ornecie)

Monika Czesak
Telefon: (055) 242 11 34
pokój 100

Inspektor ds. transportu w Lidzbarku Warmińskim

Krzysztof Hoffmann
Telefon: (89) 767 79 57
pokój 108

Inspektor ds rejestracji i usuwania pojazdów oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w Lidzbarku Warmińskim   

Krzysztof Piotrowski
nr tel.(089) 767 7957
pokój 108