Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Naczelnik Wydziału

Dorota Adamowicz
    telefon (89) 767 79 39
telefon kom. 667 677 845
 pokój 312

Podinspektor  ds. zamówień
publicznych i obsługi mi
enia

Kamila Radek, Milena Adamczuk
​telefon (89) 767 79 39
pokój 312

Specjalista ds. inwestycji

Marcin Montewka
telefon (89) 767 79 19
telefon kom. 607909890
pokój 314