Wersja nieobowiązująca z dnia

Zarząd Powiatu

Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj


Wicestarosta Lidzbarski - Jarosław Kogut 


Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów
w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach: 12.00 - 15.00

Członkowie Zarządu 

Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
Wojciech Michańczyk