Wersja nieobowiązująca z dnia

Jednostki Organizacyjne

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
  ul. Dworcowa 4, 11-130 Orneta 
  tel./fax (055) 242-43-58, (055) 242-43-59
  e-mail: pcpr@powiatlidzbarski.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: pcprorneta.pl
   
 2. Powiatowy Urząd Pracy 
  ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel./fax (089) 767-35-66, tel. 767-33-39 
  e-mail: sekretariat@puplidzbark.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: lidzbarkwarminski.praca.gov.pl
   
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel./fax (089) 767-51-41, tel. 767-15-35 
  e-mail: zso_lidzbark@poczta.onet.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: www.lo-lidzbark.edupage.org
   
 4. Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Orła Białego 5, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel. (089) 767-25-59, fax 767-29-65 
  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl
  WWW: www.zszlw.edu.pl 
   
 5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel. (089) 767-20-13, fax (089) 767-31-38 
  e-mail: zsipolw@wp.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: zsipolw.edupage.org
   
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie 
  ul. 1-go Maja 28, 11-130 Orneta 
  tel. (055) 242-11-09, fax 242-11-71 
  e-mail: zso.orneta@op.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: zsoorneta.szkolnastrona.pl
   
 7. Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie 
  ul. 1-go Maja 20, 11-130 Orneta 
  tel./fax (055) 242-13-61 
  e-mail: zsz.orneta@wp.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: www.zsz-orneta.edu.pl
   
 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Szkolna 3, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel./fax (089) 767-25-85, 767-51-91
  e-mail: lidzbarksosw@poczta.onet.pl
  WWW: soswlidzbarkwarm.szkolnastrona.pl
   
 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Leśna 15, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel./fax (089) 767-05-31, 767-27-94 
  e-mail: mow.lw@wp.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: www.mow.lw.szkolnastrona.pl
   
 10. Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Poniatowskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel./fax (089) 767-31-47
  e-mail: mdklidzbarkwarm@tlen.pl 
  WWW: www.mdklw.pl
   
 11. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel. (089) 767-27-64 
  e-mail: pppplw@poczta.onet.pl 
  BIP: BIP jednostki
  WWW: www.poradnia-psychologiczna.warmia.info
   
 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie 
  ul. Mickiewicza 1, 11-130 Orneta 
  tel./fax (055) 242-13-92 
  e-mail: ppporneta@tlen.pl 
  BIP: BIP jednostki
  WWW: ppporneta.szkolnastrona.pl
   
 13. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Kard. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel. (089) 767-22-71, 767-25-61 
  e-mail: sekretariat@zozlw.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: www.zozlw.pl
   
 14. Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel. (089) 767-00-10, fax 767-00-10 
  e-mail: sekretariat@zdplw.pl
  BIP: BIP jednostki
  WWW: www.zdplw.pl 
   
 15. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim 
  ul. Wierzbickiego 3a 11-100 Lidzbark Warmiński 
  tel. (0-89) 767-01-30
  e-mail: psds@poczta.onet.pl 
  BIP: BIP jednostki
  WWW: www.lidzbarkwarminski.naszsds.pl
   
 16. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza " Moj Dom" w Ornecie 
  ul. Dworcowa 8 11-130 Orneta 
  tel. (055) 242-12-08
  e-mail: placowkamojdom@wp.pl
  BIP: BIP jednostki