Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie dotyczące organizowania publicznego transportu zbiorowego - w załączonym pliku.