Wersja obowiązująca z dnia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest już dostępna

W lutym 2013 została uruchomiona możliwość składania wniosków o wydanie prawa jazdy i o rejestrację pojazdu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
W celu skorzystania z tej formy złożenia wniosku należy się zarejestrować pod adresem: www.esp.pwpw.pl
Do podpisania elektonicznego wniosku konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub Profilu Zaufanego ePUAP.