Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie kart parkingowych.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że po zmianie przepisów ustawy -Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013r. poz. 1446) z dniem 30.06.2014r. Starosta Lidzbarki zakończył wydawanie Kart Parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od 1 lipca 2014r. Karty Parkingowe są wydawane przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie przy ul. Bema 5, tel. (89) 5232804.

Z uwagi na to, że karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność na okres, na który zostały wydane, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2015r. należy  składać wnioski o wydanie karty do Przewodniczącego  w/w Zespołu w Olsztynie odpowiednio wcześniej przed tym terminem.

Oto nowe zasady wydawania kart parkingowych, które za pismem przewodnim z dnia 18.08.2014r. przekazał tutejszemu Organowi Dyrektor P.C.P.R. w Olsztynie: