Wersja obowiązująca z dnia

Podstawowa kwota dotacji w 2017 roku oraz satystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów na podstawie art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

Załączniki