Wersja obowiązująca z dnia

Stypendium Sportowe Starosty Lidzbarskiego

Wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Lidzbarskiego za osiągnięcia sportowe, należy składać do 31 stycznia danego roku.

Załączniki