Wersja obowiązująca z dnia

Nagroda Starosty Lidzbarskiego za osiągnięcia sportowe

Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Lidzbarskiego za osiągnięcia sportowe, należy składać do 31 stycznia danego roku.

Załączniki