Wersja obowiązująca z dnia

Ogólne schematy procedur kontroli realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu

Zgodnie z art. 78a ust. 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1828 ze zm.)  publikuje się zamieszczone poniżej ogólne schematy procedur kontroli realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu:

  1. Ogólny schemat procedury kontroli Stacji Kontroli Pojazdów.
  2. Ogólny schemat procedury kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców.

  3. Ogólny schemat procedury kontroli Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego uznawane za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

  4. Ogólny schemat procedury kontroli Przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym albo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

  5. Ogólny schemat procedury kontroli Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

  6. Ogólny schemat procedury kontroli Przedsiębiorców posiadających zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.