Wersja obowiązująca z dnia

Rok 2017

Jan Harhaj

Jarosłw Kogut 

Janusz Mucha 

Wojciech Michańczyk 

Aleksander Olechnowicz 

 

Skarbnik Powiatu Helena Orzeł 

Sekretarz Powiatu Henryk Brochocki