Wersja obowiązująca z dnia

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

UWAGA

Do odwołania

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, email) lub poza lokalem punktu

 

W obowiązującym obecnie  stanie epidemii, od 16 maja 2020 r. osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie musi składać pisemnego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Aby umówić termin porady na odległość należy zgłosić się na adres e-mail sekretariat@powiatlidzbarski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 767 79 00.

 

Po wykonaniu jednej z ww. czynności należy oczekiwać na informację o wyznaczeniu terminu udzielenia porady.

 

***

 

Uprawnionym do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na wizytę w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie należy umawiać się telefonicznie  pod numerem telefonu 89 767 79 00 w godz. 8.00 - 14.00

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

  • w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Lidzbarku Warmińskim pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00
  • w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielana jest przez Stowarzyszenie „Sursum corda” od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 12.30.

Załączniki