Wersja obowiązująca z dnia

Decyzja Starosty Lidzbarskiego

Decyzja Starosty Lidzbarskiego zatwierdzająca Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2027r.

Załączniki