Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - Otwarty Konkurs Ofert 2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego na posiedzeniu 31 stycznia 2018 roku rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej - ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817,1948, z 2017 r. poz. 60, 573,1909) i przyznał dotację na:

 

Zadanie Nr 1:

Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2018 roku. Środki finansowe przeznaczone
na współfinansowanie zadania w roku 2018 – 30.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęło 8  (osiem) ofert, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Warmiński Auto – Moto Klub w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Polski Cross Country – oficjalne zawody Polskiego Związku Motorowego” – kwota dotacji 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych;
   
 2. Moto Klub w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Organizacja Motocrossowych Mistrzostw Polski w Motocrossie” – kwota dotacji 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych;
   
 3. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania
  pn. „Aktywność ruchowa podstawą promocji zdrowia” - kwota dotacji 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych;

   
 4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Mistrzostwa województwa Kadetów i Juniorów w zapasach” – kwota dotacji 2.500 zł, słownie: dwa tysiące pięćset złotych;
   
 5. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy, Oddział Miejscowy w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „XI Ogólnopolskie Zimowe Manewry Ratownicze Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
   
 6. Stowarzyszenie PROGRES – Akademia Piłkarska w Lidzbarku Warmińskim
  na realizację zadania pn. „Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Lidzbarskiego” – kwota dotacji 700 zł, słownie: siedemset złotych;

   
 7. Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Karoliada 2018 – Powiatowy turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych” – kwota dotacji 600 zł, słownie: sześćset złotych;
   
 8. Miejski Klub Sportowy „POLONIA” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „POLONIA WINTER CUP 2018” –  nie przyznano dotacji na realizację tego zadania.

 

Zadanie Nr 2:

Organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych, mających na celu  upowszechnienie kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2018 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018 – 20.000 zł

Na w/w zadanie wpłynęło 6 (sześć) ofert, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Związek Ukraińców w Polsce. Zarząd Oddziału w Olsztynie na realizację zadania pn. „Regionalne Dni Szewczenkowskie” – kwota dotacji 4.000 zł, słownie: cztery tysiące złotych;  
   
 2. Stowarzyszenie Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania
  pn. „Koncert jubileuszowy Zespołu Tańca Ludowego z okazji 10-lecia istnienia” –  kwota dotacji 4.000 zł, słownie: cztery tysiące złotych;

   
 3. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Jest takie miejsce – Taki kraj – w 100 – rocznicę Odzyskania Niepodleglości” - kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
   
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „ Wjazd króla polskiego Zygmunta III Wazy na zamek lidzbarski. Inscenizacja z cyklu: WIELCY MIESZKAŃCY ZAMKU LIDZBARSKIEGO” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;  
   
 5. Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” z siedzibą w Krekolach na realizację zadania
  pn. „Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości” –  kwota dotacji 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;

   
 6. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów 2018” – kwota dotacji 700 zł, słownie: siedemset złotych.

 

Zadanie Nr 3:

Organizacja imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu lidzbarskiego o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2018 roku.  Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018 – 15.000 zł.

Na w/w zadanie wpłynęło 5 (pięć) ofert, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – rajd konny”  – kwota dotacji  1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;  
   
 2. „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na realizację zadania pn. „Powiat Lidzbarski atrakcją turystyczną dla turystów z innych krajów” – kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;  
   
 3. Polski Związek Emerytów  Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, Koło w Ornecie na realizację zadania pn. „Śladami pereł lidzbarskich” kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc  złotych;  
   
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. Starzeć się aktywnie, czyli jak dodać życia od lat. Powiatowy rajd pieszy seniorów przez park krajobrazowy szlakiem rzeki Symsarny kwota dotacji 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc  złotych;
   
 5. Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” na realizację zadania pn. V Festiwal Pieczonego kartofla z konkursem kulinarnym w tle” –  nie przyznano dotacji na realizację tego zadania.

 

Zadanie Nr 4:

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2018 roku. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017 – 10.000 zł.

Na w/w zadanie wpłynęło 5 (pięć) ofert, następujących organizacji pozarządowych:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK
  w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „IX Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”- kwota dotacji 2.500 zł, słownie: dwa tysiące pięćset złotych; 

   
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”
  w Lidzbarku Warmińskim, na realizację zadania pn. „Wojewódzki Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Mały Teatr Wielkich Aktorów” – kwota dotacji 2.000 zł, słownie:  dwa tysiące złotych;

   
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej w Henrykowie na realizację zadania pn. „Nikiforiada - Twórczość Własna Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – X Spotkanie” – kwota dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych;
   
 4. Orneckie Stowarzyszenie Wspierana Osób Niepełnosprawnych w Ornecie na realizację zadania pn. „XII Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” –  kwota dotacji 1.500 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych;
   
 5. Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności”
  w Lidzbarku Warmińskim  na realizację zadania pn. „III Rodzinny Rajd Pieszy”  –  kwota dotacji 700 zł, słownie: siedemset złotych.