Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenie majątkowe członków zarządu, pracowników - druk do pobrania

Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu, kierowników jednostek , sekretarza powiatu, skarbnika powiatu i osób wydających decyzje administracyjne