Wersja obowiązująca z dnia

ogłoszenie o konkursie na dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego, Zespołu Szkół Zawodowych CKU w Ornecie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ornecie

OGŁOSZENIE