Wersja obowiązująca z dnia

Rok 2018

Jan Harhaj

Jarosław Kogut

Janusz Mucha

Wojciech Michańczyk

Aleksander Olechnowicz

 

Skarbnik Powiatu Helena Orzeł

Sekretarz Powiatu Henryk Brochocki

 

Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji:

Jan Harhaj

Jarosław Kogut

Janusz Mucha

Wojciech Michańczyk

Aleksander Olechnowicz

Oświadczenia złożone w związku z ponownym wyborem:

Jan Harhaj

Jarosław Kogut

Janusz Mucha

Wojciech Michańczyk

Aleksander Olechnowicz