Wersja obowiązująca z dnia

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu, uchwaly Powiatowej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim, informacje

Protokół z wyborów do Rady Powiatu Lidzbarskiego

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu nr 1

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu nr 2

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu nr 3

Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obszarze Powiatu LIdzbarskiego - okręg nr 3

Postanowienie Komisarza Wyborczego I w Elblągu o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I o zwołaniu pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w LIdzbarku Warmińskim do dnia zgłaszania list kandydatków na radnych

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim w przeddzień i w dniu głosowania