Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów z dróg w okresie od 13.12.2018 do 13.12.2022

W dniu 15 października 2018 r. wybrano wykonawcę  świadczenia usług w zakresie usuwania pojazdów  w trybie art. 130 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Załączniki