Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego-prowadzenie w 2019 roku jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie

Załączniki

 • wzor_umowa
  format: pdf, rozmiar: 2.52 MB, data dodania:
 • wzor_sprawozdanie
  format: pdf, rozmiar: 671.8 KB, data dodania:
 • wzor_oferta
  format: pdf, rozmiar: 815.63 KB, data dodania:
 • wzor_kalkulacja
  format: pdf, rozmiar: 187.27 KB, data dodania:
 • wzor_harmonogram
  format: pdf, rozmiar: 65.15 KB, data dodania: