Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do konsulatcji projektu powiatowego programu współpracy powiatu lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego 
ZAPRASZA 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz.450, 650, 723, 1365)

do konsultacji projektu 

"Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego 
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".


Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatlidzbarski.pl (zakładka – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: „Konsultacje społeczne” w Menu Przedmiotowym).
 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 11.10.2018 r. do 26.10.2018 r. do p.Magdy Staszkiewicz – Pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim (adres: ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński) na wypełnionym formularzu znajdującym się na stronie powiatu, mailem na adres: promocja@powiatlidzbarski.pl lub faxem: 89 767 79 03. 

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Wydziału.

 

Załączniki