Wersja obowiązująca z dnia

Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030

Opinia